รายงานสรุปการจัดงานวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 เรือ่ง "30 ปี การประกันสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน" 
 
 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มูลนิธินิคม จันทรวิทุร


  1. เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาแรงงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนแก้ปัญหาในสังคม

  2. ริเริ่มและเสนอแนะการพัฒนานโยบายและกฎหมายแห่งรัฐ

  3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาการวิจัย การศึกษาและกิจกรรมวิชาการ

  4. ส่งเสริมให้บุคคลและองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทำคุณงามความดีแก่ประชาชนและสังคมและให้รางวัลเงินทุนและประกาศเกียรติคุณ

  5. สนับสนุนให้บุคคล องค์การ และเครือข่ายต่างๆทางสังคม ได้รับการพีชัฒนาให้สามารถกระทำหน้าที่เพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม

  6. ให้ทุนการศึกษาและรางวัลวิจัยสนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันหรือหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและบุคคลต่างๆ

  7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
 
   กฏหมายประกันสังคมในประเทศไทย 
   สรุปผลการดำเนินงาน 
   โล่ประกาศเกียรติคุณของศาสตร์ตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
    "หัวหอกเชิงรุก พรบ.ประกันสังคม"  
   ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร  
   ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ 
    ชีวิตคือตำนาน ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิทุร 

 
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2557 
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2556  
 
 
   30 ปี การประกันสังคมไทยและการปฏิรูปสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน: ข้อพิจารณาสำหรับการสร้างสรรค์รัฐสวัสดิการของประเทศไทย 
   คำกล่าวปาฐกถา ปลัดกระทรวงแรงงาน ในวัน นิคม จันทรวิทุร ปี 2559 
   ประกันสังคมไทยภายใต้บริบทความมั่นคงทางสังคม : 25 ปี ที่ผ่านมากับ 25 ปีในอนาคต 
   วิกฤต โอกาส และอริยวิถีการเมืองไทย: ข้อเสนอต่อประชาชนและขบวนการสหภาพแรงงาน 
   สรุปผลการสัมมนาเรื่อง แรงงานกับการพัฒนาศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2015  
ดูทั้งหมด >>
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร  ติดต่อ อ.โชคชัย 49/62 ม.ปฐมพร ถ.พุทธมณฑล สาย4 ทวีวัฒนา กทม . 10170 โทร. 0813475233