โครงการสัมมนาวันนิคม จันทรวิทุร ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 เรื่อง "25 ปี กระทรวงแรงงานกับนโยบายและการบริหารแรงงานในอนาคต" 
 
 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มูลนิธินิคม จันทรวิทุร


  1. เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาแรงงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนแก้ปัญหาในสังคม

  2. ริเริ่มและเสนอแนะการพัฒนานโยบายและกฎหมายแห่งรัฐ

  3. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนาการวิจัย การศึกษาและกิจกรรมวิชาการ

  4. ส่งเสริมให้บุคคลและองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทำคุณงามความดีแก่ประชาชนและสังคมและให้รางวัลเงินทุนและประกาศเกียรติคุณ

  5. สนับสนุนให้บุคคล องค์การ และเครือข่ายต่างๆทางสังคม ได้รับการพีชัฒนาให้สามารถกระทำหน้าที่เพื่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม

  6. ให้ทุนการศึกษาและรางวัลวิจัยสนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันหรือหน่วยงาน เพื่อการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรและบุคคลต่างๆ

  7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

  8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
 
   กฏหมายประกันสังคมในประเทศไทย 
   สรุปผลการดำเนินงาน 
   โล่ประกาศเกียรติคุณของศาสตร์ตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   "หัวหอกเชิงรุก พรบ.ประกันสังคม" 
   ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ 
   ชีวิตคือตำนาน ศาสตราจารย์ นิคม จันทรวิทุร 

 
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2557 
   สรุปผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2556  
 
 
   คำกล่าวปาฐกถา ปลัดกระทรวงแรงงาน ในวัน นิคม จันทรวิทุร ปี 2559 
   ประกันสังคมไทยภายใต้บริบทความมั่นคงทางสังคม : 25 ปี ที่ผ่านมากับ 25 ปีในอนาคต 
   วิกฤต โอกาส และอริยวิถีการเมืองไทย: ข้อเสนอต่อประชาชนและขบวนการสหภาพแรงงาน 
   สรุปผลการสัมมนาเรื่อง แรงงานกับการพัฒนาศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2015  
   รัฐสวัสดิการกับสังคมสวัสดิการ : มุมมองทางทฤษฎี  
ดูทั้งหมด >>
 
 
   รำลึก...ชีวิตการงาน ศาสตราจารย์นิคม จันทรวิทุร 
   บรรณานุกรมผลงาน 
   รำลึกถึงปรีดี และการปฎิวัติที่แท้จริง  
   อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ กับงานแรงงานของประเทศไทย  
    อาจารย์ป๋วย ผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจต่อผู้ใช้แรงงาน  
    อาจารย์ผู้สร้างระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน  
    ระดมกำลังสติปัญญาช่วยแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจ 
    ภาระความรับผิดชอบ ความถูกต้องของคณะกรรมการค่าจ้าง  
   กรรมการค่าจ้าง-ภารกิจที่ยังไม่เสร็จ 
    ญี่ปุ่นในยุค เครื่องจักรและหุ่นยนต์  
   คำพิพากษาประวัติศาสตร์ 
ดูทั้งหมด >>
 
 
 
 
หน้าหลัก | ข่าวสารและกิจกรรม | วัตถุประสงค์ | นโยบาย | คณะกรรมการ | รูปภาพ | สมุดเยี่ยมชม | ติดต่อมูลนิธิ
Copyright 2009 www.nikonfoundation.org All rights reserved.
ข้อมูลภายใต้การดูแลของ มูลนิธินิคมจันทรวิทุร   Tel : 081-6134792   E-mail : octnet74@gmail.com